Reynaldo Chirino
Ruimte voor je slogan

De hulpverlening van Reynaldo Chirino

Begeleiding van mensen die moeilijk kunnen aarden in de Nederlandse maatschappij.

Wat doet Reynaldo Chirino?

Reynaldo Chirino helpt mensen die maar moeilijk mee kunnen in de maatschappij. Hij probeert hen inzicht te geven in hun eigen krachten en valkuilen, en hij helpt hen problemen vanuit deze inzichten aan te pakken.
Door cliënten bewust te maken van hun karakter en talenten, maar ook hun zwaktes, komen deze uiteindelijk sterker in het leven te staan en kunnen zij zichzelf beter helpen in lastige sociale situaties. Zo zullen uiteindelijk ook moeilijke omstandigheden worden herinnerd als positieve ervaringen.
Voor een goed resultaat is het wel belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is om iets aan te zijn situatie te doen. Het kan zo zijn dat de cliënt het vertrouwen in de hulpverlening heeft verloren, maar hij of zij moet wel de wilskracht hebben om zijn leven anders in te richten. Om ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden steviger in hun schoenen komen te staan en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, zal er echter niet alleen gewerkt worden aan zelfreflectie, maar ook aan een gezonde levensinrichting; Het aanbrengen van meer structuur is hierbij vaak van groot belang.
Ten slotte richt de coaching van Reynaldo Chirino zich op het vergroten van betrokkenheid bij de maatschappij, door deelname aan uiteenlopende maatschappelijke activiteiten die passen bij de behoeften en de sociale omgeving van de cliënt. De nadruk zal steeds liggen op participatie en de cliënt zal dan ook steeds gemotiveerd en uitgedaagd worden om zichzelf maatschappelijk te ontplooien.

Reynaldo Chirino zal in het hele proces een actieve rol spelen. Aan het begin van het traject stelt hij samen met de cliënt enkele doelen op waar beiden samen naartoe zullen werken. Gedurende het traject geeft Reynaldo de cliënt op een respectvolle manier positieve feedback, zodat deze op een positieve manier naar zichzelf blijft kijken.

Werkwijze

In de praktijk betekent dit alles dat Reynaldo laagdrempelige, creatieve activiteiten organiseert op straat, of in zijn atelier of kantoor. Deze activiteiten zijn, zoals gezegd, voornamelijk gericht op het verkrijgen van meer zelfinzicht, structuur en participatie. Afhankelijk van de achtergrond van de cliënt, kan er ook aandacht worden besteed aan het beter leren begrijpen van de Nederlandse normen en waarden en goede omgangsvormen: zoals op tijd komen, wat je wel en niet kunt zeggen en doen, en hoe je zonder je eigen behoeften te vergeten, kunt voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij.
Zo kan iedere cliënt uiteindelijk doorstromen naar reguliere hulpverlening, of zelfstandig zoeken naar een prettige plek in de maatschappij en deze eigenhandig behouden.

Om zijn cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen ontwikkelde Reynaldo van uit een kritische blik op de maatschappij zelfs een eigen hulpverleningsmethodiek, hierin komen kunst en hulpverlening samen. (zie: www.rootsconnect.nl). Kenmerkend voor deze methode is het out of the box-denken. Reynaldo verbindt hierin persoonlijke gebeurtenissen en creatieve technieken, die helpen gedachten te ordenen en gevoelens te uiten. Zo kunnen negatieve gebeurtenissen verwerkt worden en soms zelfs worden omgezet in iets positiefs.