Reynaldo Chirino
Ruimte voor je slogan

Algemene informatie

Reynaldo Chirino is al meer dan 18 jaar sociaal hulpverlener in Nijmegen. Aanvankelijk werkte hij in opdracht van de Gemeente Nijmegen en Tandem Welzijn als outreacher richting bijzondere doelgroepen (uiteenlopend van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten, tot mensen die in aanraking zijn geweest met Justitie en verslaafden.  Maar hij helpt ook andere doelgroepen, zoals mensen met een andere afkomst, jongvolwassen, probleemjongeren, zorgmijders, enz.). Daarna zette hij zijn werkzaamheden in deze sector voort als zelfstandige. Hij behaalde aan de Kunstacademie een bachelor diploma in de richting 3D fine Art.

Op deze website vind u informatie over Reynaldo's  werkwijze, de diverse doelgroepen en partijen met wie hij heeft samengewerkt, en de diverse diensten die hij  aanbiedt.