Reynaldo Chirino
Ruimte voor je slogan

Diensten

Reynaldo Chirino biedt verschillende diensten aan: 

- Eén op één Hulpverlening en begeleiding
 Als voorbereiding op (re-) integratie en participatie aan de maatschappij doen hulpverlener en cliënt in de buitenlucht of in het atelier samen diverse, creatieve activiteiten, die tot doel hebben de zelfkennis van de cliënt te vergroten en diens vaardigheden te verbeteren.

Case Management

Door samen te werken met college-hulpverleners uit zijn net werk, biedt Reynaldo Chirino ook hulp aan mensen met complexe problemen. Chirino zal gedurende de hulpverlening zelf een actieve rol blijven spelen, onder andere door contact te onderhouden met de verschillende hulp biedende instanties om zo de de hulpverlening te coördineren. Reynaldo Chirino heeft in het verleden samengewerkt met bijvoorbeeld de gemeente, Het Veiligheidshuis, GGZ en Iriszorg.

- Bemiddeling tussen twee partijen 
Reynaldo Chirino zet zich eveneens in als bemiddelaar wanneer er onenigheid is tussen verschillende partijen. Als er bijvoorbeeld een conflict ontstaat tussen een cliënt en een overheidsinstantie, of als er sprake is van bijvoorbeeld een burenruzie, kan Reynaldo gevraagd worden op te treden als mediator. 

-Samenwerken met een vast team van professionals:

Voor een zo volledig mogelijke hulpverlening, werkt Chirino samen met een aantal vaste deskundigen, waaronder een psychiater, een pedagoog, een psychiatrisch verpleegkundige, andere maatschappelijk werkers en docenten. Allen zijn zeer empathisch en cultuursensitief, waardoor een respectvolle houding ten opzichte van cliënten gewaarborgd is. Daarnaast probeert Chirino altijd het netwerk van de cliënt in te schakelen en wordt ook de cliënt zelf natuurlijk geacht zijn beste beentje voor te zetten en zijn verantwoordelijkheid te nemen.


Doelgroepen:

Reynaldo Chirino zet zich als hulpverlener in voor verschillende doelgroepen, uiteenlopend van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten, tot mensen die in aanraking zijn geweest met Justitie en verslaafden. Hij helpt ook andere doelgroepen, zoals mensen met een andere afkomst, (jongvolwassen) probleemjongeren, zorgmijders, enz.

Wanneer u twijfelt of u bij Reynaldo aan het juiste adres bent, neem dan gerust contact op via de contactpagina 


 

 

 

Configureer deze downloadwidget